FAQ

FAQ

Ce este Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)?

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune. LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.

LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă.

pagina sus

Ce își propune LSRS?

Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.

Una din cele mai importante activități a LSRS este informarea studenților români din străinătate cu privire la oportunitățile de participare la viața economică, politică și socială a României. De asemenea, LSRS oferă românilor din țară interesați de perspectiva studiului în străinătate informații despre oportunitățile academice existente și sprijin direct în legatură cu procesul de aplicație pentru un loc la o universitate de peste hotare.

Misiunea LSRS este detaliată în statutul Ligii, pe care-l puteți găsi la secțiunea “Documente”.

pagina sus

De ce o “Ligă a Studenților Români din Străinătate”?

Proiectul LSRS a pornit de la câteva realități simple și evidente: (1) Creșterea accelerată a numărului românilor care pleacă la studii în străinătate. (2) Lipsa de reprezentare la nivel global a acestora. (3) Lipsa canalelor de comunicare între membri acestei comunități. (4) Lipsa unei modalități simple de comunicare între românii care doresc să studieze în cadrul unei instituții academice din străinătate și cei care deja au studiat, sau studiază, în cadrul unei astfel de instituții. (5) Potențialul imens și neexploatat al comunității studenților și absolvenților români ai instituțiilor academice din străinătate. (6) Nevoia de a direcționa acest rezervor de valoare și către România pentru a asigura contribuția sa la dezvoltarea economică și politică a țarii.

pagina sus

Cine a inițiat proiectul LSRS?

Liga Studenților Români din Străinătate a fost înființată de trei studenți din SUA (Sebastian Burduja, Harvard University), Marea Britanie (Costin Elefteriu, King’s College London) și România (Bogdan Marcu, ASE). În prezent, LSRS reunește membri din peste 50 de tări din întreaga lume.

Proiectul LSRS este al întregii comunități de studenți și absolvenți români din străinătate. LSRS există prin eforturile și pentru interesele lor comune, reprezentând o contribuție importantă la dezvoltarea României. De aici și motto-ul LSRS desprins din cuvintele lui Nicolae Bălcescu: “Tot ceea ce nu este prin noi, nu va fi pentru noi”.

pagina sus

Cui se adresează LSRS? Cine poate deveni membru LSRS?

LSRS se adresează tutoror studenților și absolvenților români ai instituțiilor academice din străinătate, căt și tuturor românilor care doresc să studieze în străinătate. Există patru categorii de membri LSRS:

  • Membru cu drepturi depline al LSRS poate fi oricare student român al unei instituții academice din străinătate, care aderă la scopul și obiectivele LSRS.
  • Calitatea de membru absolvent al LSRS este acordată automat membrilor cu drepturi depline ai LSRS care și-au încheiat studiile, și poate fi de asemenea acordată oricarei persoane care nu a fost membră cu drepturi depline al LSRS, dar care a absolvit studii în străinătate.
  • Calitatea de membru asociat al LSRS poate fi acordată oricarei persoane care își exprima interesul pentru studiul în cadrul unei instituții academice din străinătate, dar nu este absolventă sau studentă în cadrul unei astfel de instituții, și care aderă la scopurile LSRS.

Adunarea Generală a LSRS poate hotărî acordarea statutului de membru de onoare al LSRS personalităților vieții civice, culturale, academice, economice a căror activitate a avut un impact deosebit asupra studenților români din străinătate și asupra realizării lor academice și profesionale în România, și pentru servicii deosebite aduse LSRS. În cazuri excepționale, Adunarea Generală poate hotărî acordarea statutului de membru de onoare al LSRS personalităților vieții civice, culturale, academice, economice a căror activitate a avut un impact deosebit asupra comunității studenților români din străinătate și asupra realizării lor academice și profesionale în România, și pentru servicii deosebite aduse LSRS.

pagina sus

Cum mă pot înscrie în LSRS?

Foarte simplu. Completezi formularul online de înscriere și devii membru oficial al LSRS. De asemenea, poți vizita grupul LSRS de facebook.

pagina sus

Care sunt funcțiile pe care le îndeplinește LSRS?

Principalele funcții pe care le îndeplinește LSRS sunt următoarele:

  • Reprezentare a intereselor și drepturilor membrilor LSRS
  • Networking între studenții și absolvenții români din străinătate
  • Consiliere pentru românii care doresc să plece la studii în străinătate
  • Sprijin pentru absolvenții români din străinătate care doresc să revină în România

pagina sus

Concret, cum și când reprezintă LSRS interesele și drepturile membrilor săi?

Există situații în care studenții români din străinătate au nevoie de reprezentare în raport cu universitățile de care aparțin și/sau în raport cu autoritățile din țara respectivă. Spre exemplu, dacă un student român este victima unui caz de discriminare sau tratament necorespunzător, LSRS se adresează autorităților competente, Ambasadei sau Consulatului României, și oferă consultanță legală pentru rezolvarea situației create.

În același timp, LSRS reprezintă interesele și drepturile studenților și absolvenților români din străinătate în raport cu statul român. Printre altele, LSRS depune eforturi pentru recunoașterea diplomelor obținute în străinătate, la nivel de facultate, masterat, și doctorat. LSRS își propune să colaboreze cu oficiali guvernamentali români pentru sprijinirea drepturile studenților și absolvenților români din străinătate care doresc să revină în țară.

pagina sus

Cum se realizează comunicarea între studenții și absolvenții români din străinătate?

LSRS dispune de canale de comunicare între studenții și absolvenții români din străinătate, prin site-ul și forumul propriu, cât și prin evenimente și întâlniri periodice.

Astfel, studenții și absolvenții români din străinătate au pentru prima dată posibilitatea de a se regăsi în întreaga lume și de a dezvolta relații benefice pentru perspectivele lor academice și profesionale. Spre exemplu, dacă un masterand român din Amsterdam caută să-și continue studiile sau să înceapă o cariera profesională în San Francisco, are posibilitatea de a lua legătura cu membrii LSRS de acolo, care-i pot oferi informații pe baza experienței lor directe. În anumite cazuri, este foarte posibil ca exact absolvenții români din străinătate să angajeze compatrioți competenți și de încredere.

pagina sus

Ce include consultanța pentru românii care doresc să plece la studii în străinătate (membrii asociați ai LSRS)?

Studenții și absolvenții români din străinătate știu cât de greu le-a fost să navigheze în procesul de aplicare și, ulterior, în perioada de acomodare. Prin intermediul LSRS, românii care doresc să plece la studii în străinătate au pentru prima dată acces direct și simplu la aceste informații.

Scenariu:

Ana Popescu este studentă la liceul Petru Rareș din Piatra Neamț. Dorește sa aplice la un program competitv axat pe studiul chimiei anorganice. Caută în baza de date LSRS și indentifică studenții și absolvenții români care au dobândit această specializare în străinătate. Îi contactează și, în urma dialogului cu ei identifică: programul potrivit; pașii necesari în procesul de aplicare (formalități legale, formulare academice, etc.); modul optim de a aborda acest proces (cum să scrie eseuri convingătoare; cum să-și finiseze un CV profesionist; cum să abordeze interviul de admitere); etc.

După ce este admisă, candidata contactează din nou membri LSRS din orașul respectiv și află: unde poate locui, care este cel mai potrivit cămin; care profesori sunt cei mai buni, ce cursuri sunt recomandabile; ce strategii trebuie folosite pentru a reuși din punct de vedere academic și social;care sunt normele sociale în țara respectivă; unde se găsesc produse românești; etc.

pagina sus

Cum îi sprijină LSRS pe absolvenții români din străinătate care doresc să revină în țară?

LSRS asigură o punte între angajatorii din mediul public și privat românesc și absolvenții români din străinătate. Beneficiile sunt majore de ambele părți. Membrii LSRS sunt permanent informați în legătură cu oportunități de angajare în România. Nimeni nu se mai poate plânge că dorește să revină în țară dar nu știe cum și nu are cum să afle despre posibilitățile existente. Angajatorii privați câștigă și ei. Au acces la o bază solidă de candidați din întreaga lume, educați la cele mai înalte standarde și dispuși—mulți dintre ei—să revină acasă, daca își pot găsi o slujbă bună. În acest scop, LSRS desfăşoară proiectul Hai Acasă!

În fine, statul român beneficiază în mod direct. Instituțiile guvernamentale pot să atragă candidați români din străinătate, competenți și cu o altă mentalitate. LSRS depune eforturi pentru a implementa programe de colaborare cu statul român în vederea acordării de burse speciale pentru românii care se întorc și lucrează în domeniul public. Programul principal LSRS în această direcție este conturat în SMART Diaspora.

pagina sus

Pe ce fel de sprijin se bazează LSRS în realizarea obiectivelor sale?

În primul rând, LSRS se bazează pe contribuția voluntară a membrilor săi. Aceștia contribuie cu timp și informații pentru dezvoltarea comunității studenților și absolvenților români din străinătate. Membrii LSRS doresc să dovedească că este falsă speculația că “românii nu se ajută între ei la nevoie când sunt în afara țarii”. Prin relatiile pe care le stabilește, fiecare membru LSRS este conștient că mâna de ajutor pe care o întinde astăzi le va fi întinsă înapoi atunci când va avea nevoie.

În al doilea rând, LSRS atrage contribuții financiare din partea organizațiilor publice și private care înțeleg beneficiile de imagine rezultate din sprijinirea proiectelor LSRS. De asemenea, această colaborare oferă le posibilitatea stabilirii unor legături pozitive cu o comunitate de specialiști pregătiți la cele mai înalte standarde.

În al treilea rând, LSRS dorește să deruleze proiecte de parteneriat cu statul român pentru a facilita întoarcerea acasă a absolvenților români din străinătate. LSRS depune eforturi pentru dezvoltarea canalelor de comunicare cu oficiali români și pentru stabilirea cadrului organizatoric de derulare a posibilelor proiecte.

pagina sus

Pe ce fel de sprijin se bazează LSRS în realizarea obiectivelor sale?

În primul rând, LSRS se bazează pe contribuția voluntară a membrilor săi. Aceștia contribuie cu timp și informații pentru dezvoltarea comunității studenților și absolvenților români din străinătate. Membrii LSRS doresc să dovedească că este falsă speculația că “românii nu se ajută între ei la nevoie când sunt în afara țarii”. Prin relatiile pe care le stabilește, fiecare membru LSRS este conștient că mâna de ajutor pe care o întinde astăzi le va fi întinsă înapoi atunci când va avea nevoie.

În al doilea rând, LSRS atrage contribuții financiare din partea organizațiilor publice și private care înțeleg beneficiile de imagine rezultate din sprijinirea proiectelor LSRS. De asemenea, această colaborare oferă le posibilitatea stabilirii unor legături pozitive cu o comunitate de specialiști pregătiți la cele mai înalte standarde.

În al treilea rând, LSRS dorește să deruleze proiecte de parteneriat cu statul român pentru a facilita întoarcerea acasă a absolvenților români din străinătate. LSRS depune eforturi pentru dezvoltarea canalelor de comunicare cu oficiali români și pentru stabilirea cadrului organizatoric de derulare a posibilelor proiecte.

pagina sus

Sunt anumite ONG-uri româneşti care servesc scopuri politice. Care este relaţia LSRS cu mediul politic din România?

LSRS nu are nici un fel de afiliere politică, nu a avut niciodată şi niciodată nu va avea astfel de afilieri. Acest lucru se specifică şi în Statutul LSRS: nici o persoană din conducerea LSRS nu poate face parte din conducerea vreunui partid politic. Cine doreşte să se implice activ în politică trebuie mai întâi să îşi dea demisia din LSRS.

Conducerea LSRS garantează în faţa tuturor că, pe durata mandatului său, Liga va ramane complet apolitică. Aceasta nu înseamnă că nu avem contacte cu oamenii politici. Ei reprezintă lideri de opinie şi factori de decizie care ne pot sprijini în demersurile noastre de a promova şi coagula comunitatea studenţilor şi absolvenţilor români din străinătate. Dar asta nu implică că vreun politician sau partid politic ne poate vreodată dicta termenii demersurilor noastre sau direcţia de dezvoltare a Ligii.

Deşi am întâlnit foarte mult entuziasm în România, au fost puţini oamenii care ne-au oferit un sprijin concret. Vom încheia şi pe viitor contracte de parteneriat şi colaborare cu oameni de afaceri, inclusiv cu cei afiliaţi politic, atât timp cât aceşti parteneri vor înţelege faptul că LSRS este şi va rămâne un ONG apolitic, prin Statut şi prin principiile membrilor săi.

Ca studenţi români în străinătate suntem obligaţi să avem alte standarde şi o altă mentalitate. Nu ne putem preta la jocuri obscure şi nu ne subordonam nimănui, decât conştiinţei noastre. LSRS pune transparenţa pe primul loc, iar cei care ne-au fost aproape până acum pot să confirme aceste lucruri.

Poate părea bizar că un ONG românesc refuză în mod deschis politizarea. Ei bine, LSRS este un altfel de ONG, cu principii solide şi integritate, pentru o Românie mai bună.

pagina sus

Încă mai am întrebări. Ce trebuie să fac?

Trimite-ne un email la contact@www.lsrs.ro și vom răspunde în cel mai scurt timp posibil. Până atunci, consultă mai departe informațiile de pe site-ul nostru.

pagina sus

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Dubai escorts mardin Escort escort afyon escort sakarya