This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Profile photo of Roxana Alina Bota Roxana Alina Bota 1 year, 6 months ago.

Convocare AG LSRS 25 IANUARIE 2017

 • Profile photo of Roxana Alina Bota

  CONSILIUL DIRECTOR al Asociației LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE, denumită în continuare LSRS, cu sediul in Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor conform încheierii din data de 14.01.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 178/300/2009, în temeiul dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (4) din Statut, precum și ale art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare al asociației,

  CONVOACĂ

  ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR LSRS

  În data de 25.01.2017, intre orele 20 si 21 (EET), în format on-line, la adresa web http://www.lsrs.ro/alegeri/, iar in cazul în care la data şi orele sus mentionate nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de Statut, atunci Adunarea Generală se reconvocă pentru data de 29.01.2017,intre orele 20 si 21 (EET), în format on-line, la aceeasi adresa web http://www.lsrs.ro/alegeri/ cu următoarea

  ORDINE DE ZI

  I. Numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:

  a) Președinte – Ruxandra Popescu SAU Rareș Răducanu
  b) Secretar General – Claudiu Ilincanu
  c) Vicepreședinte Comunicare – Miruna Carabă
  d) Vicepreședinte Relații Externe – Irina Țucă
  e) Vicepreședinte Dezvoltare – Patricia Vlad
  f) Vicepreședinte Filiale – Andreea Nădăban
  g) Trezorier – Claudia Tufiși.

  În cazul în care există mai mult de un candidat pentru o singură poziție, cel care întrunește mai multe voturi va fi desemnat pentru funcția respectivă, cu respectarea prevederilor Statutului LSRS.

  Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa http://www.lsrs.ro/nominalizari

  Ca urmare a desemnării noului Președinte al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de președinte LSRS al doamnei Roxana Alina Bota.

  Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de secretar general al LSRS al domnului Tudor Oprea.

  II. Acordarea calității de membru de onoare al LSRS următoarelor persoane, la propunerea Consiliului Director:
  Amb. Daniel Ioniță
  Vasile Tomoiagă

  ******************************************************************************************************************************
  Cât priveşte desfăşurarea adunării convocate prin prezenta, Consiliul Director reaminteşte membrilor că, potrivit Statutului LSRS şi normelor legale în vigoare:

  – Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale LSRS toţi membrii cu drepturi depline și cei absolvenți înregistraţi în evidenţele asociației.

  – Membrii prezenti la AG semneaza „condica” electronica a AG prin raspuns/reply la postarea „Ordinea de Zi si Condica AG LSRS 25.01.2017″ (respectiv la postarea „Ordinea de Zi si Condica AG 29.01.2017, in cazul reconvocarii acestei Adunari Generale), disponibila la adresa https://www.lsrs.ro/forums/forum/lsrs-ro-forum-general/adunarile-generale-lsrs/ag-lsrs-ianuarie-2017/, raspuns care va contine: nume, prenume si calitatea de membru, conform Statutului LSRS (membru cu drepturi depline/absolvent).

  – Pentru validitatea deliberărilor, cvorumul necesar a fi întrunit este de două treimi din numărul membrilor semnatari ai condicii electronice.

  – Procedura de votare, precum și formularul de vot vor fi disponibile la adresa: http://www.lsrs.ro/alegeri/

  Data: 11.01.2017

You must be logged in to reply to this topic.