This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Profile photo of Roxana Alina Bota Roxana Alina Bota 1 year, 5 months ago.

Hotărârea AG 29 ianuarie 2017

 • Profile photo of Roxana Alina Bota

  LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE
  Incheiere din 14.01.2009
  Dosar 178/300/2009, Judecatoria Sector 2
  Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1,
  Bucuresti

  Nr. 1/29.01.2017

  HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A MEMBRILOR
  LIGII STUDENȚILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE

  În baza convocãrii emisă de Consiliul Director, comunicată membrilor LSRS prin e-mail, s-a întrunit la a doua convocare Adunarea Generală Extraordinară a Asociației LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE, denumită în continuare LSRS, asociație cu personalitate juridică română sediul in Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor conform încheierii din data de 14.01.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 178/300/2009 astăzi, 29/01/2017, în format on-line, pe adresa paginii web https://www.lsrs.ro/forums/topic/ordinea-de-zi-si-condica-ag-lsrs-29-01-2017/

  La data şi locul stabilite pentru ţinerea adunãrii generale reconvocate au fost prezenţi 49 de membri, potrivit condicii electronice listate, parte integrantă din prezenta hotărâre. Cvorumul prevăzut de actele constitutive este îndeplinit.

  Se constată îndeplinirea condiţiilor legale şi statutare de cvorum pentru validitatea deliberãrilor Adunãrii Generale Extraordinare a membrilor LSRS.

  Ordinea de zi a Adunãrii Generale Extraordinare a membrilor LSRS, conform convocãrii, este urmãtoarea:

  I. Numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:

  a) Președinte – Ruxandra Popescu SAU Rareș Răducanu
  b) Secretar General – Claudiu Ilincanu
  c) Vicepreședinte Comunicare – Miruna Carabă
  d) Vicepreședinte Relații Externe – Irina Țucă
  e) Vicepreședinte Dezvoltare – Patricia Vlad
  f) Vicepreședinte Filiale – Andreea Nădăban
  g) Trezorier – Claudia Tufiși.

  În cazul în care există mai mult de un candidat pentru o sigură poziție, cel care întrunește mai multe voturi va fi desemnat pentru funcția respectivă, cu respectarea prevederilor Statutului LSRS.

  Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa http://www.lsrs.ro/nominalizari

  Ca urmare a desemnării noului Președinte al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de președinte LSRS al doamnei Roxana Alina Bota.

  Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de secretar general al LSRS al domnului Tudor Oprea.

  II. Acordarea calitățiii de membru de onoare al LSRS următoarelor persoane, la propunerea Consiliului Director:
  Amb. Daniel Ioniță
  Vasile Tomoiagă

  S-a procedat la votarea propunerilor existente pe ordinea de zi.

  Modalitatea de vot cu privire la propunerile aflate pe ordinea de zi s-a realizat în format online, prin completarea condicii electronice de la adresa https://www.lsrs.ro/forums/topic/ordinea-de-zi-si-condica-ag-lsrs-29-01-2017/ și transmiterea voturilor prin accesarea buletinului electronic configurat listat și accesibil la http://www.lsrs.ro/alegeri/ parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Astfel, pentru propunerea de la pct. I (litera a) de pe ordinea de zi a Ruxandrei Popescu SAU a lui Rareș Răducanu pentru pozitia de Președinte, a votat un număr de 49 membri din care:

  • 14 voturi pentru Ruxandra Popescu
  • 34 voturi pentru Rareș Răducanu
  • 0 voturi impotrivă
  • 1 abținere.

  Pentru propunerea de la pct. I (litera b) de pe ordinea de zi a lui Claudiu Ilincanu pentru poziția de Secretar General, a votat un număr de 49 membri din care:

  • 46 voturi pentru
  • 0 voturi impotrivă
  • 3 abtineri.

  Pentru propunerea de la pct. I (litera c) de pe ordinea de zi a Mirunei Carabă pentru pozitța de Vicepreședinte Comunicare, a votat un număr de 49 membri din care:

  • 48 voturi pentru
  • 0 voturi impotrivă
  • 1 abținere.

  Pentru propunerea de la pct. I (litera d) de pe ordinea de zi a Irinei Țucă pentru poziția de Vicepreședinte Relații Externe, a votat un număr de 49 membri din care:

  • 46 voturi pentru
  • 0 voturi impotrivă
  • 3 abțineri.

  Pentru propunerea de la pct. I (litera e) de pe ordinea de zi a Patriciei Vlad pentru pozitia de Vicepreședinte Dezvoltare, a votat un număr de 49 membri din care:

  • 46 voturi pentru
  • 0 voturi impotrivă
  • 3 abțineri.

  Pentru propunerea de la pct. I (litera f) de pe ordinea de zi a Andreei Nădăban pentru poziția de Vicepreședinte Filiale, a votat un număr de 49 membri din care:

  • 46 voturi pentru
  • 0 voturi impotrivă
  • 3 abțineri.

  Pentru propunerea de la pct. I (litera g) de pe ordinea de zi a Claudiei Tufiși pentru pozitia de Trezorier, a votat un număr de x membri din care:

  • 47 voturi pentru
  • 0 voturi impotrivă
  • 2 abțineri.

  Pentru propunerea de la pct. I de pe ordinea de zi:
  Ca urmare a desemnării noului Președinte al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de președinte LSRS al doamnei Roxana Alina Bota.
  Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de secretar general al LSRS al domnului Tudor Oprea.
  a votat un număr de 49 membri din care:

  • 43 voturi pentru
  • 0 voturi impotrivă
  • 6 abțineri.

  Pentru propunerea de la pct. II de pe ordinea de zi, a votat un numar de 49 membri din care:
  • 43 voturi pentru
  • 0 voturi impotrivă
  • 6 abțineri.

  În urma voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a LSRS hotărăște:

  Numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:
  a) Președinte – Rareș Răducanu
  b) Secretar General – Claudiu Ilincanu
  c) Vicepreședinte Comunicare – Miruna Carabă
  d) Vicepreședinte Relații Externe – Irina Țucă
  e) Vicepreședinte Dezvoltare – Patricia Vlad
  f) Vicepreședinte Filiale – Andreea Nădăban
  g) Trezorier – Claudia Tufiși.
  Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa http://www.lsrs.ro/nominalizari.
  Ca urmare a desemnării noului Președinte al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de președinte LSRS al doamnei Roxana Alina Bota.
  Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de secretar general al LSRS al domnului Tudor Oprea.

  II. Acordarea calității de membru de onoare al LSRS următoarelor persoane, la propunerea Consiliului Director:
  Amb. Daniel Ioniță
  Vasile Tomoiagă

  Adunarea Generală se considera închisă.

  Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 29.01.2017, în trei exemplare originale.

  Anexat prezentei sunt atasate:

   Copie dupa lista membrilor și emailurilor aferentă la care a fost transmisă convocarea AG LSRS
   Copie dupa pagina de web la care a fost publicată convocarea AG LSRS
   Copie dupa condica electronică a prezenței la AG din data de 25 ianuarie 2017 (cvorum neîntrunit)
   Copie dupa condica electronică a prezenței la AG reconvocată în data de 29 ianuarie 2017
   Copie dupa voturile membrilor prezenți la AG din data de 29 ianuarie 2017
   Copie dupa lista membrilor LSRS

  Președintele Ligii studenților Români din Străinătate

You must be logged in to reply to this topic.