This topic contains 49 replies, has 50 voices, and was last updated by Profile photo of Ioana Ioana 1 year, 5 months ago.

Ordinea de Zi și Condica AG LSRS 29.01.2017

 • Profile photo of Roxana Alina Bota

  LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE
  Incheiere din 14.01.2009
  Dosar 178/300/2009, Judecatoria Sector 2
  Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1,
  Bucuresti

  Consiliul Director al Asociației LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE, denumită în continuare LSRS, cu sediul in Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor conform încheierii din data de 14.01.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 178/300/2009, în temeiul dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (4) din Statut, precum și ale art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare al asociației, prin prezenta vă comunicăm

  Adunarea Generală Extraordinară, convocată în data de 25 ianuarie 2017, prin decizia Consiliului Director LSRS, nu a întrunit cvorumul necesar reprezentând mai mult de jumătate din membrii asociației. Adunarea Generală este astfel reconvocată pentru data de 29 ianuarie 2017, in format de teleconferinta intre orele 20 si 21 (ora României), în conformitate cu convocatorul transmis în data de 11 ianuarie 2017.

  PROCEDURA DE VOTARE ȘI ORDINEA DE ZI

  ale ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A MEMBRILOR LSRS, ce se va desfășura în data de 25.01.2017, intre orele 20 si 21 (EET). în format on-line, iar în cazul în care la data şi orele sus mentionate nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de Statut, fiind reconvocată pentru data de 29.01.2017 intre orele 20 si 21 (EET) în format on-line.

  1. ORDINEA DE ZI.

  I. Numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:

  a) Președinte – Ruxandra Popescu SAU Rareș Răducanu
  b) Secretar General – Claudiu Ilincanu
  c) Vicepreședinte Comunicare – Miruna Carabă
  d) Vicepreședinte Relații Externe – Irina Țucă
  e) Vicepreședinte Dezvoltare – Patricia Vlad
  f) Vicepreședinte Filiale – Andreea Nădăban
  g) Trezorier – Claudia Tufiși.

  În cazul în care există mai mult de un candidat pentru o sigură poziție, cel care întrunește mai multe voturi va fi desemnat pentru funcția respectivă, cu respectarea prevederilor Statutului LSRS.

  Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa http://www.lsrs.ro/nominalizari

  Ca urmare a desemnării noului Președinte al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de președinte LSRS al doamnei Roxana Alina Bota.

  Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de secretar general al LSRS al domnului Tudor Oprea.

  II. Acordarea calității de membru de onoare al LSRS următoarelor persoane, la propunerea Consiliului Director:
  Amb. Daniel Ioniță
  Vasile Tomoiagă

  2. PROCEDURA DE VOTARE.
  I. Cvorumul se va constata prin intermediul condicii electronice disponibile la postarea „Ordinea de Zi si Condica AG LSRS 25.01.2017″(respectiv la postarea „Ordinea de Zi si Condica AG 29.01.2017, în cazul reconvocării acestei Adunari Generale), pe care fiecare membru prezent la AG LSRS o va completa prin “raspuns”/“reply” la postarea care conține ordinea de zi, indicând: numele, prenumele și calitatea de membru (absolvent/cu drepturi depline). Astfel, condica membrilor prezenti la AG va fi afișată pe adresa https://www.lsrs.ro/forums/forum/lsrs-ro-forum-general/adunarile-generale-lsrs/ag-lsrs-ianuarie-2017/ la finalul sesiunii Adunarii Generale, în conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei.

  II. Votarea propunerilor aflate pe ordinea de zi se va realiza in format online, prin formularul disponibil la adresa http://www.lsrs.ro/alegeri/.

  Acest formular va include întrebările aferente punctelor de pe ordinea de zi, cu variante de votare (DA/NU/ABTINERE), precum și un câmp pentru alegerea calității de membru (absolvent/cu drepturi depline) a votantului. Dovada votului se va realiza potrivit buletinului electronic configurat aferent formularului de vot și publicat la finalul Adunării Generale pe adresa https://www.lsrs.ro/forums/forum/lsrs-ro-forum-general/adunarile-generale-lsrs/ag-lsrs-ianuarie-2017/.

  III. La Adunările Generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai membrii cu drepturi depline și membrii absolvenți ai Ligii Studentilor Romani din Strainatate, cu exceptia membrilor de onoare și a membrilor asociați, conform Statutului Asociatiei.

  IV. Prezenta convocare va fi adusă la cunoștință membrilor LSRS prin: email către adresele personale ale membrilor LSRS, așa cum sunt înscrise în Catalogul Membrilor LSRS; precum și prin postare pe site-ul http://www.lsrs.ro, pe prima pagină.

  V. În cazul în care, în cadrul primei sesiuni, nu se întrunește cvorumul statutar și legal reprezentând jumătate plus unu din membrii săi, se convoacă Adunarea Generală online în cea de-a doua sesiune care va avea loc în data de duminică, 29 ianuarie 2017, intre orele 20-21, în aceași modalitate respectiv prin teleconferință prin internet, prin formularul disponibil la aceeași adresă: și cu aceeasi ordine de zi.

  Data: 29.01.2017

  Consiliul Director al Asociației Liga Studenților Români din Străinătate

  Profile photo of Robert Daniel

  Stanescu Robert Daniel – membru cu drepturi depline

  Profile photo of Stefan

  Rusu Stefan – membru absolvent

  Profile photo of Miruna

  Miruna Stefan – membru cu drepturi depline

  Profile photo of Ileana

  Ileana Lazea- membru cu drepturi depline

  Profile photo of Edward

  Edward Tamas
  Membru cu drepturi depline

  Profile photo of Rares

  Rares Raducanu-membru cu drepturi depline

  Profile photo of Ioana

  Ioana Zamfir, membru cu drepturi depline

  Profile photo of Stefania-Larisa

  Stefania-Larisa Barabas – membru cu drepturi depline

  Profile photo of Oana

  Oana Frant, membru absolvent

  Profile photo of Vlad

  Vlad Macelaru, membru cu drepturi depline

  Profile photo of Andreea

  Andreea Bahnareanu – membru cu drepturi depline

  Profile photo of Dan Iulian

  Dan Stanciu – membru cu drepturi depline

  Profile photo of Tudor

  Tudor Nae – membru cu drepturi depline

  Profile photo of Alexandra

  Alexandra Burdujan – membru cu drepturi depline

You must be logged in to reply to this topic.